Opiekun

br. Krzysztof Włodarczyk OP

e-mail: kszych@dominikanie.pl

br. Krzysztof OP