Aktualności


W niedzielę 20 listopada o godz. 11:00 odbędą się Obłóczyny nowych ministrantów. Obecność obowiązkowa.

br. Krzysztof OP

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym pojawiły się nowe zasady:

  1. nieobecność na trzech dyżurach w miesiącu bez usprawiedliwienia przez rodziców / jednego w miesiącu / ministrant zostaje osunięty z LSO
  2. nieobecnośc na zbiorkach podobnie jak wyżej

PUNKTACJA

  • dyżur niedzielny – 3 punkty
  • dyżur powszedni – 4 punkty
  • nabożeństwo – 5 punktów
  • zbiórki – 10 punktów

 

    Przypominam również o zasadzie nieusprawiedliwionej nieobecności na 5 zbiórkach. Konsekwencją tego będzie pożegnanie się z byciem ministrantem w naszej parafii.