Aktualności


 

W Wielkim Poście każdy z ministrantów ma obowiązek uczestniczenia w 4 x Drogach Krzyżowych              i 4 x Gorzkich Żalach, odpowiednia tabela znajduje się na tablicy.

br. Krzysztof OP

Wraz z nowym rokiem szkolnym pojawiły się nowe zasady:

  1. nieobecność na trzech dyżurach w miesiącu bez usprawiedliwienia przez rodziców / jednego w miesiącu / ministrant zostaje osunięty z LSO
  2. nieobecność na zbiorkach podobnie jak wyżej